ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010010 מתאריך 07/02/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל התחתון, אילניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים926/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים904/ 09/ 2פגיעה במקרקעין
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים814/ 09/ 2ערר על שמאי מכריע
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים818/ 09/ 2תביעה להיטל השבחה בתכנית