ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010011 מתאריך 09/02/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 09/ 2תנאים בהיתר בניה
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 09/ 2תוספת מבנה תעשיהבקומת קרקע לבניין קיים
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 09/ 2חלוקת משנה
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 09/ 2הגשת תכניות מתוקנות
יקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה295/ 09/ 2שינוי מס' יחידות מ- 4 ל-6
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים297/ 09/ 2לגיטימציה לתוספת בניה+מחסן+רחבת דק
עמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים298/ 09/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 10/ 2לגיטימציה לבניין קיים ב- 2 קומות+תוספת קומה
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 10/ 2חיזוקים למבנה