ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2010005 מתאריך 08/03/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גולן, קדמת צביתוכניתג/ 16950מסחר תעסוקה ומלונאות - קדמת צבי07/10/2010
נצרת עיליתתוכניתג/ 17008תב"ע הר יונה רובע ד' - נצרת עלית17/03/2011
משגב, רקפתתוכניתג/ 17403הרחבת רקפת29/08/2010
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17523ביטול קטע דרך מס' 34, נין29/08/2010
עכותוכניתג/ 17855פארק ארכיאולגי תל עכו21/05/2012
משגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 17924מצפה אביב - שכונה ו' .08/07/2010
מטה אשר, מצובהתוכניתג/ 18198קיבוץ מצובה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18282הרחבה בצפון סחנין
מטה אשרתוכניתג/ 18350הרחבה מקומית של דרך 4 בקטע מחלף כרי נעמן22/12/2011
גולן, אורטלתוכניתג/ 18491תירות - מבני משק - ותעשיה- קיבוץ אורטל
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18628מתחם תעסוקה ותיירות בכניסה לריינה
גולן, נטורתוכניתג/ 18737תכנית מתאר נטור15/02/2012