ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010013 מתאריך 22/02/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים289/ 09/ 2בניית דיר צאן
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 10/ 2לגיטימציה לבניין קיים שכולל 2 יחידות דיור
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 10/ 2תוספת בנין חדש
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 10/ 2הקמת בניין 2 קומות
מעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 10/ 2לגיטימציה +תוספות
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 10/ 2תוספת מאגר מים ושלט פרסום במרכז קניות
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 10/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 10/ 2הקמת בניין חדש למרכז קימעונאי