ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010017 מתאריך 16/03/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים288/ 09/ 2הקמת מבנה ארעי וגדר רשת
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים302/ 09/ 2בניין בהתאם להיתר סותר תוכנית
הגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 10/ 2חדרי אירוח
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה029/ 10/ 2ערר על תכנית עפ/מק/6/7748
גבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 10/ 2לגיטימציה לקומת קרקע
גבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 10/ 2לגיטימציה לבניין קיים
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 10/ 2לגטימציה לסגירת קומת עמודים לשתי יח"ד