ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010021 מתאריך 21/04/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, אפקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 09/ 2סככה חקלאית
מטה אשר, אפקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 09/ 2סככה חקלאית
מטה אשר, אפקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 09/ 2סככה חקלאית
מטה אשר, אפקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 09/ 2סככה חקלאית
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים302/ 09/ 2בניין בהתאם להיתר סותר תוכנית
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 10/ 2תוספת בניה בקומת מרתף
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 10/ 2הקמת חממה
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 10/ 2ביצוע עבודות למניעת סכנות
משגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 10/ 2מבנה חקלאי