ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010026 מתאריך 11/05/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 04/ 2תביעת פיצויים
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 04/ 2תביעת פיצויים
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 04/ 2תביעת פיצויים
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 04/ 2תביעת פיצויים
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 04/ 2תביעת פיצויים
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 04/ 2תביעת פיצויים
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 04/ 2תביעת פיצויים
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 04/ 2תביעת פיצויים
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 04/ 2תביעת פיצויים
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה060/ 10/ 2שינוי קווי בניין
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 10/ 2לגיטימציה לשינוי מידות ופיחת חלון ממ"ד
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 10/ 2שימוש חורג מתכנית, מסחר במקום דרך
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 10/ 2תוספת למבנה קיים
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 10/ 2ערר גל גבולות מפרידות