ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2010006 מתאריך 16/05/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתגע/ מק/ 189שינוי קו בנין, משמר הירדן26/07/2010
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 09/ 12שינוי קו בנין והגדלת תכסית, סחנין26/07/2010
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 192איחוד וחלוקה , משק 56, שדה אליעזר26/07/2010
הגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 116איחוד וחלוקה של מגרשים, רם און
הגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ גל/ מק/ 114שינויתוואי דרך מאושרת חלוקה למגרשים ושינוי קו בנין, מגן שאול26/07/2010
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 2176/ 2הרחבת כביש , רח' בר לב, עפולה18/08/2010
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 135איחוד וחלוקה ללא הסכמה, רח' גיאו אני הכלנית והרקפת, ראש פינה18/08/2010
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 11188/ 6גן רובע יזרעאל, עפולה08/08/2012
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 13259/ 7הרחבת מבני ציבור , בי"ס אורט, עפולה
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 12185/ 2שינוי קו בנין ותוספת יח"ד ללא תוספת % בניה, עפולה
הגליל התחתוןתוכניתגת/ מק/ 1019/ 1תחנת תידלוק צומת גולני צפון
מגדל העמקתוכניתמה/ מק/ 12357/ 3שינוי קווי בנין , מגדל העמק
מרום הגליל, ספסופהתוכניתמה/ מק/ 8202/ 2שינוי קו בנמין , מגרש 33, ספסופה
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 87שינוי קו בנין, כפר כנא
יזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתיז/ מק/ 11140/ 01שינוי הוראות בינוהי בשכונת ההרחבה, רמות מנשה
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 2371/ 2הרחבת בית עלמין, כרמיאל
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 54שינוי הוראות בניה, עין מאהל
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 54שינוי הוראות בניה והגדלת מס' יח"ד, רמת ישי
מבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 40שינוי הוראות בניה, משהד28/10/2010
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 19טיחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, כעבייה
יזרעאלים, זרזירתוכניתיז/ מק/ 2510/ 01שינוי קו בנין, זרזיר
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 22שינוי הוראות בניה במגורים ג' , עפולה
הגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתגע/ מק/ 201איחוד וחלוקה ושינויקו בנין, משמר הירדן07/09/2010
הגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתמר/ מק/ 7145/ 09/ 4שינוי קו בנין, גוליס
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 06שינוי קווי בניין , גניגר
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 12816/ 5איחוד וחלוקה תעשיה 78-75, קצרין16/01/2012
מעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתמח/ מק/ 2009/ 4שינוי קו בנין , מגרש מגורים, בוקעתא
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 28שינוי הוראותבניה ואיחוד וחלוקה בהסכמה, עילוט08/08/2012
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 24איחוד וחלוקה בהסכמה, כעביה