ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010027 מתאריך 17/05/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים333/ 08/ 2בנין חדש
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 09/ 2בקשה לבניית 2 בתים
הגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 10/ 2סגירת קומת עמודים למגורים
מטה אשר, עברוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 10/ 2כביש גישה למטמנת עברון
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 10/ 2שינוי יעוד סטודיו קיים למגורים