ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2010009 מתאריך 07/06/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, דמאידהתוכניתג/ 15708שינוי לתכנית מפורטת ג/במ/ 221 המאושרת דמיידה13/03/2012
מטה אשר, געתוןתוכניתג/ 16252הרחבת קיבוץ געתון26/01/2011
יזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת עילית, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16578תכנית מתאר ליישוב איכסאל
הגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתג/ 17290חלוקה למתחמים והסדרת יעודי קרקע - קיבוץ נאות מרדכי15/05/2011
צפתתוכניתג/ 17479תכנית דרך, עמק התכלת, צפת
הגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 17862תוכנית מקומית מפורטת - עמיעד14/06/2012
משגבתוכניתג/ 18264חוות זלדשטיין - הר השאבי
נצרתתוכניתג/ 18274פארק תעשיה צפון נצרת - ציפורית14/06/2011
מעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 18428קרית חינוך בוקעתא
בית שאןתוכניתג/ 18556אכסניית נוער, תוספת קומות, בית שאן14/06/2012
מטה אשרתוכניתג/ 18740שדה תעופה מטה אשר