ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010034 מתאריך 22/06/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים902/ 10/ 2פיצויים מתכנית ג/לג/38/97/1232
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים904/ 10/ 2תביעה על תכנית תת"ל 59/25 א'
הגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 10/ 2מבנה למרכת ניטור מים
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 10/ 2שינויים בהיתר
הגליל התחתון, שדמות דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה096/ 10/ 2תכנית איחוד וחלוקה
הגליל התחתון, שדמות דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 10/ 2הקמת מתקן תיקשורת קטן
הגליל התחתון, שדמות דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה102/ 10/ 2ערר על תכנית גת/מק/5907/2
הגליל התחתון, כפר קישערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה105/ 10/ 2תכנית מפורטת גת/מק/4/4384
הגליל התחתון, כפר זיתיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה106/ 10/ 2ערר על תכנית מפורטת גת/מק/2/4477
הגליל התחתון, כפר זיתיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה107/ 10/ 2ערר על תכנית גת/מק/2/4477
הגליל התחתון, כפר קישערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה112/ 10/ 2תכנית גת/מק/4/4384
הגליל התחתון, כפר זיתיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה113/ 10/ 2עררעל תכנית גת/מק/2/4477