ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2010008 מתאריך 30/06/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12048/ 05/ 45שינוי קו בנין מדרך ארצית , סחנין19/05/2011
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 16775/ 1שינו בחלוקת יעודים, בקו בנין אחורי, וקביעת הוראות לפיתוח להוצאת היתרים, עפולה15/12/2009
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 125תכנית בינוי, מגרש 7, ראש פינה
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 29שינוי הוראות בדבר קווי בנין, טמרה
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתמח/ מק/ 9858/ 09/ 9שינוי קו בנין, מגרש 1328, מג'דל שמס17/11/2010
הגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתגמ/ מק/ 13725/ 365איחוד וחלוקה ללא הסכמה, מתחם ע-8א, עוזיר
הגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 3שינוי קו בנין, מגרש 185, כפר חיטים14/10/2010
מבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 18שינוי הוראות בינוי והרחבת דרך, איכסאל17/11/2010
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 09/ 61הקטנתקו בנין, שפרעם
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 9631/ 10/ 14חלוקה בהסכמה , שינוי קו בנין , דיר חנא
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 10/ 20שינוי תכסית קרקע וקביעת גודל מגרש מינימלי, סחנין23/06/2011
משגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 13278/ 3איחוד וחלוקה למגרשים 142-137 , אבטליון28/10/2010
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1146שינוי קו בנין, נצרת
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 136שינוי קו בנין ותוספת אחוזי בניה , ראש פינה
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 10/ 05שינוי הוראות קווי בנין, טמרה
מטה אשר, אפקתוכניתחא/ מק/ 2009/ 20איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, אפק
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 20שינוי נקודתי בקווי בניה, כעבייה17/11/2010
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 14שינוי קו בנין והקלה מתכסית, אחוזת ברק