ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010035 מתאריך 29/06/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים808/ 09/ 2היטל השבחה מתכנית 6/ג/6028
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים809/ 09/ 2היטל השבחה על תכנית 6/ג/6028
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים810/ 09/ 2היטל השבחה על תכנית 6/ג/6028
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים811/ 09/ 2היטל השבחה על תכנית 61ג/6028
הגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים816/ 09/ 2תביעה להיטל השבחה בתכנית ג'/11816
מעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 10/ 2ערר על התנגדות להיתר בניה
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 10/ 2מחסן חקלאי לאחסון חומרי הדברה וכלים חקלאיים
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 10/ 2בניית מרפסות בבנין בהקלה 6%
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 10/ 2דיר צאן
הגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 10/ 2העדר תשריט חלוקה
שפלת הגליל, שעבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 10/ 2לגטימציה לתוספות ושינויים
לב הגלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים906/ 10/ 2תביעת פיצויים מתכנית ג/12051