ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010021 מתאריך 04/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, מרום הגליל, עמק הירדן, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, עילבון, ארבלתוכניתג/ 16192יער מסד ארבל17/03/2011
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 17446מלון גרין פלייס, ראש פינה17/03/2011
משגב, תובלתוכניתג/ 17824תכנית מתאר תובל14/06/2011
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18220הסדרת מערכת דרכים ושינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע10/04/2011
עפולהתוכניתג/ 18647שינוי לתוכנית המתאר עפולה01/12/2011