ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010040 מתאריך 21/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים901/ 08/ 2תביעת פיצויים
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים816/ 10/ 2היטל השבחה מתכנית ג/במ/103 וג/10715
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים822/ 10/ 2ערר על פטור מחובת בהיטל השבחה
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים824/ 10/ 2חוב בהיטל השבחה על תכנית ג/851
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים835/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/7789 ו- ג/9607