ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2010003 מתאריך 19/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומית42/ 19087תחנת תדלוק, מסעדה וכיסוי משאבות,
מרום הגליל, ריחאניהבקשה ועדה מקומיתריחניה 2008/ 001שימוש חורג בקרקע 200 מ"ר מחקלאי לנופש פעיל (קרטינג)
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתכפר כנא 2009/ 002שימוש חורג לפנית קפה
הגלבוע, הגילבוע, חברבקשה ועדה מקומיתישובי חבר 2009/ 001בקשה להיתר סלילה של קטע דרך 675
מעלה הגליל, שלומיבקשה ועדה מקומיתשלומי2009 / 002חוקיות למזנון קיים
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'ן2009 / 004מחסן חקלאי בשטח 33 מ"ר
הגליל העליון, מעין ברוךבקשה ועדה מקומיתמעין ברוך 2008/ 506בקשה להיתר בניה לשימוש חורג משטח חקלאי לשטח חניון רכבים 95 מקומות חניה עבור מת
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומיתבית הלל 2009/ 387בקשה לשימוש חורג מחקלאי לחניון
הגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2010/ 003הקמת רפת חלב+מכון חליבה+לגיטימציה לסככה קיימת ומכולת
מעלה הגלילבקשה ועדה מקומיתפקיעין החדשה 2009/ 0328שמוש חורג בסככה חקלאית למפעל הדפסות לאריזות
עמק המעיינות, מעלה גלבעבקשה ועדה מקומיתמעלה גלבוע 2008/ 0047לול
עפולהבקשה ועדה מקומיתעפולה 2010/ 001הקמת חווה פוטוולטאית קרקעית לאספקת 3.0 מגה וואט לשעה
הגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובבקשה ועדה מקומיתשאר ישוב 2009/ 127בקשה לשימוש חורג משטח חקלאי לחניון לילה בשטח של כ - 350 מ"ר
מעלה הגלילבקשה ועדה מקומיתעבדון 2009/ 755לגיטימציה ל6 לולים בשטח 7488 מ"ר + חדרי חשמל בשטח של 54000 מ"ר בליטות בשטח של
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתראמה 2010/ 001דרך מרעה