ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010044 מתאריך 10/08/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים273/ 09/ 2מבנה משרדים
מעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 10/ 2בניין מגורים מוצע
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 10/ 2לגליזציה לבניה קיימת
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 10/ 2בניין מוצע בן 3 קומות
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 10/ 2תוספת לבניין קייםמשלוש קומות
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 10/ 2אי מתן טופס 4