ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010045 מתאריך 17/08/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 10/ 2תכנית שינויים
משגב, סלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 10/ 2היתר בניה למגורים
אצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 10/ 2הקמת מבנה מסחרי
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 10/ 2מתן לגיטימציה לתוספת בקומה א'+רישוי פרגולות
משגב, אשבלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 10/ 2תוספת בניה לדיר צאן
אצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 10/ 2בניית בית מגורים דו משפחתי