ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2010010 מתאריך 30/08/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהתוכניתטה/ מק/ 1925/ 1שינוי קווי בנין למגרש, טבריה
הגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 13274/ 373הקטנת קו בנין, בועינה - נוג'ידאת
בית שאןתוכניתבש/ מק/ 6995/ 52שינוי קו בנין קדמי וצידי לקו אפס, בית שאן
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1145שינוי שצ"פ לשטח מבני ומוסדות ציבור, נצרת
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 11053/ 15שינוי, בינוי ופיתוח, רחוב עפרוני, גבעת מכוש, כרמיאל
משגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 8384/ 2תוכנית מש/ מק/ 8384/ 2
מבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 8601/ 41שינוי הסדרי תנועה ונגישות ושינוי בינוי , רומת הייב
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 09/ 25הגדלת שטח ציבורי פתוח והקטנתקו בנין, שפרעם
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1135איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי בהוראות התכנית, נצרת
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1151שינוי קו בנין, נצרת
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתגא/ מק/ 09/ 72שינוי קו בנין והגדלת גובה, תחנת דלק, כאוכב
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 10/ 16שינוי קווי בנין והקטנת גודל מגרש מינימלי, סחנין
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1115שינוי בקווי בנין , נצרת
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1131שינוי גודל מגרש מינימלי והתאמתה , נצרת
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1138שינוי קו בנין ותכסית קרקע, נצרת
בקעת בית הכרם, ביענהתוכניתבבכ/ מק/ 6764/ 09/ 21שינוי קו בניין , בענה
מבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 64שינוי קו בנין, ריינה
משגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 7שינוי קו בנין , מגרש 255 ,גילון
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 02איחוד וחלוקה , שכונת טבאש
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1116שכונת פרנציסקאנית, כרם אל סאבח, נצרת
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1141בית חולים המשפחה הקדושה, נצרת
נצרת עיליתתוכניתנע/ מק/ 8479/ 1קריית הממשלה, נצרת עילית