ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010046 מתאריך 06/09/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 10/ 2מבנה מסחרי משולב במשרדים ומגורים
הגליל התחתון, שדמות דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה102/ 10/ 2ערר על תכנית גת/מק/5907/2
מעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 10/ 2בניין מגורים מוצע
מבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 10/ 2לגיטימציה לתוספת למרפסת מעל עמודים
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 10/ 2קירוי חנייה קיימת בבד שמשונית
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 10/ 2לגיטימציה לשינויים בבניין קיים
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 10/ 2התקנת מזגנים בחזית
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה167/ 10/ 2ערר בעניין תכנית מפורטת 2/מע/מק/8156/54
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 10/ 2טופס 5