ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 2009174 מתאריך 16/12/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 350/ 3תשריט איחוד וחלוקה תאח/חכ/35/ד/1 - עין הוד (ממ"י)
קרית טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 303/ 3חלוקת חלקה, רח' אלונים 40 קרית טבעון
חוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 309/ 3תכנית שינויים, פנימיים, הגדלת שטח מרתף ושינוי חזית. רח' תמר 10, קיסריה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 310/ 3התנגדות להקמת מרפסתות זיזיות, לגליזציה לתוספת ויציאה לחצר, התשבי 38 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 313/ 3לגליזציה למשטח ל2 חניות לא מקורות , חלקית בשטח דרך, אינשטיין 2 חיפה
חדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 326/ 3תוספת מרפסת קלה בבית מגורים. רח' השיטה חדרה (צעירי אבידן)