ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 2009195 מתאריך 20/02/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 399/ 3בקשה להקמת מבנה בן 5 קומות. רח' הפלמ"ח 1 ג', קרית ביאליק. (אבריל עמיחי)
קריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 397/ 3שימוש חורג ממגורים למרפאת שיניים, תוך התנגדות שכן, משה גושן 36 ק. מוצקין
קריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 410/ 3התנגדות לתוספת בניה ומצללה ושימוש חורג למשרד עו"ד, משה שרת 35 קרית ים
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 412/ 3התנגדות לתכנית שינויים, חורב 25 חיפה - תיק קודם 12/10
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 438/ 3בקשה לתוספת אגף למכללה. רח' הנמל 16, חיפה (ש.א.א. רשת מכללות)