ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 2009201 מתאריך 10/03/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 350/ 3תשריט איחוד וחלוקה תאח/חכ/35/ד/1 - עין הוד (ממ"י)
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 428/ 3לגלזיציה לגג בטון וגג רעפים. רח' הנטקה 26, חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 429/ 3רח' שושנת הכרמל 44, חיפה בקשה לתוספת בניה וקומת עמודים.
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 433/ 3אישור לגליזציה לתוספת בנייה,רח' פינסקי דוד 29 חיפה
חדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 026/ 3הקמת בית מגורים רח' נילי חדרה