ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'

מס' 2011019 מתאריך 21/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהתוכניתחפ/ 2017"שקום שכונת חליסה".
חיפה, מורדות הכרמלתוכניתחפ/ 2120/ מכ/ 563רכבל מפרץ - אוניברסיטת חיפה31/12/2006
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 246/ אמגורים מיוחד בחלקה 10, נשר.28/10/2002
קריות, קרית מוצקיןתוכניתק/ 408/ ג/ 1כורדני - שינוי מיקום בריכה ארעית למי נגר
קריות, קרית יםתוכניתק/ 143/ גשדרות ביאליק 1-6 , עיבוי בנוי קיים קרית ים
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1484שינוי יעוד מאזור משקי עזר לאזור מגורים א
חדרהתוכניתחד/ מק/ 1527איחוד וחלוקה מחדש באמצעות החלפת שטחים
חדרהתוכניתחד/ 1527החלפת שטחים הדדית בין אזור מגורים ומסחר לשטח ציבורי פתוח23/10/2012