ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'

מס' 2012004 מתאריך 22/02/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 2007/ 4תחנת שאיבה לביוב "המעין" בעוספיא.
חוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 400עתלית - מגורי חוף
מנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמ/ 413מאגר משמרות 201/11/2012
חדרהתוכניתחד/ 1498נוף ים, גבעת אולגה מערב
חוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ ד/ 1הסדרת מגרש 306 - מושב עופר16/05/2012
חדרהתוכניתחד/ 1356/ אשכונת מגורים ליד נחל חדרה
זבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 26/ יב/ 1חוות לולים - רמת יוחנן
חוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ ח/ 2מגרש כדורגל כרם מהר"ל