ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2012007 מתאריך 06/03/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית - מחוז חיפה, חדרה, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחד/ 2020תכנית מתאר חדרה
חיפהתוכניתחפ/ 2087הרחבת שכונת כבביר23/10/2012
חיפהתוכניתחפ/ 1010/ דמסדר הכרמליטים - מתחם כיכר פריז
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 167/ אבנה ביתך רמות נשר - עדכון
מנשה-אלונה, מנשה, מצפה אילןתוכניתמ/ 414מצפה אילן11/07/2012
מורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 774הסדרת בניה קיימת ברח' האירוסים 1, רכסים11/07/2012
חיפהבקשה ועדה מקומית5178/ 18/ 13בנון פנחס וגניה - ליגליזציה ממ"ד