ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34

מס' 2012002 מתאריך 29/02/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קציר חריש, חריש-קציר, קצירתוכניתמ/ 338שכונת מזרחית - קציר18/11/2008
מנשה-אלונה, מנשה, מי עמיבקשה ועדה מקומית006/ 15/ ב/ 24השבת קולחים מושב מי עמי
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית012/ 17/ ק/ 24קידוח מי עמי 3
עירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית005/ 35/ ב/ 24מאסף שפכים צפון מערבי, קטע C-E
עירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית006/ 35/ ב/ 24מערכת ביוב בשכונת אלדאהר - שלב א' אום אל פחם
עירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית007/ 35/ ב/ 24מערכת ביוב שכונת עקאדה