ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 2009308 מתאריך 31/05/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 061/ 3תוכנית להקמת מבנה משרדים רח' חורב 39 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 064/ 3התנגדות לתכנית שינויים לתוספת 4 יח"ד בקומה חמישית, לוין אריה 8 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 068/ 3הקמת מבנה משרדים,שתי יח' דיור,עליית גג תוך הריסה של הבניין הקיים,רח' חורב 39
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 069/ 3תוכנית להקמת מבנה משרדים 2 יח"ד,ועליית גג רח' חורב 39 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 067/ 3תוכנית להקמת מבנה משרדים,2 יח"ד,עלית גג תוך הריסה חלקית רח' חורב 39 חיפה
קרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 062/ 3הקמת מבנה בן 8 יח"ד רח' הנביאים ק.אתא
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 128/ 3טופס 5 רח' הגליל 39 חיפה