ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 2009326 מתאריך 02/08/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 061/ 3תוכנית להקמת מבנה משרדים רח' חורב 39 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 068/ 3הקמת מבנה משרדים,שתי יח' דיור,עליית גג תוך הריסה של הבניין הקיים,רח' חורב 39
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 069/ 3תוכנית להקמת מבנה משרדים 2 יח"ד,ועליית גג רח' חורב 39 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 067/ 3תוכנית להקמת מבנה משרדים,2 יח"ד,עלית גג תוך הריסה חלקית רח' חורב 39 חיפה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 122/ 3עליית גג על מחצית שטח גג הבניין רח' אינשטיין אלברט 24א חיפה
חדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 134/ 3הקמת 2 בתי כנסת +פרגולה מעץ מוצעת רח' פיינברג חדרה
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 135/ 3תוכנית מצב סופי להגדלת דירה בקומת קרקע דרך חנקין 24 חיפה
מורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 155/ 3לגליזציה לפרגולה מעל מרפסת, פרוק לוח פלסטיק, תוך התנגדות שכנים, השזיף 17 נשר
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 158/ 3מצב סופי להגדל דירה בקומת קרקע רח' חנקין 24 חיפה
מורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 176/ 3לגליזציה לפרגולה מעל מרפסת קיימת רח' השזיף 17 נשר