ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מס' 2012013 מתאריך 09/10/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ במ/ 384שכונת מגורים במזרח עתלית31/03/1998
חוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ יגחוף הבונים
חיפהתוכניתחפ/ 2222עיבוי מתחם אמיל זולא ברמת שאול
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 375/ אמחצבת ורד
מנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתמ/ 384מושב מאור - שינויים בתכנון והגדלת מגרשי מגורים בנחלות
מנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמ/ 408קיבוץ מצר
גלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה ., שדות יםתוכניתחפאג/ 1363/ חכ/ 25/ טחוף ים קיסריה - שדות ים
חוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71/ טתכנית מפורטת לאזור המגורים והקהילה בקבוץ בית אורן
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכנית356-0109595מתחם נובולנד בגן תעשיות דלית אל כרמל
חדרהתוכניתחד/ 1471פארק חדרה - מתחם מס' 3 - מתחם לשרותי בילוי, ספורט, פנאי ונופש