ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'

מס' 2012015 מתאריך 17/10/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 500שכונת מגורים בגוש 10533, במזרח עתלית
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכנית353-0069559מבנים ומוסדות ציבור, חלקה 227 בגוש 10103, פרדס חנה
מנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 412תוספת זכויות בניה במגרש 44 א' , במושב עמיקם
חוף הכרמלתוכניתחכ/ 8/ המרכז בטחון - חוף הכרמל
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1484שינוי יעוד מאזור משקי עזר לאזור מגורים א
מנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכנית351-0075770מי עמי - מאגר - תכנית מפורטת