ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'

מס' 2002004 מתאריך 20/02/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מנשה-אלונה, מנשה, רגביםתוכניתמ/ 287הרחבה לקיבוץ רגבים.04/08/2002
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1029"לב המושבה" בנימינה.30/11/2004
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 243/ אמתחם 4 - עוספיא
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 244/ אמתחם 5 - עוספיא
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 242/ אעוספיא - מתחם 3
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1139/ אקרקעות הצפון
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1046בית ולנסי - שינוי הוראות בניה.
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 986שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים א' ושצ"פ גבעת עדה17/07/2003
בקשה ועדה מקומית534/ 33/ 13חב' פרטנר תקשורת בע"מ, גוש 10100 חל' 44
שומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית533/ 33/ 13פלאפון - פרטנר