ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'

מס' 2002006 מתאריך 20/03/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 429שינוי הוראות הפיתוח והבניה במרכז המסחרי והאזרחי בטירת הכרמל.04/08/2002
חוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 255מנחת הבונים, מועדון ובי"ס לצניחה חופשית22/03/2004
מנשה-אלונה, מנשה, רגביםתוכניתמ/ 287הרחבה לקיבוץ רגבים.04/08/2002
חדרהתוכניתחד/ 1180מע"ר מגורים בגוש 10034 בין הרחובות ירושלים ותרנ"א.24/07/2002
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 839שכונת זכרונה במזרח זכרון יעקב.
חדרהתוכניתחד/ 900/ גשינוי יעוד ממסחר למגורים ברח' הרמב"ן.27/08/2002
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 392/ ומורדות צפון מזרחיים "מתחם פנורמה"27/01/2004
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 638"שטח למבנה ציבור - שכונת עמידר
מנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 326"אזור תעסוקה מפעלי גרנות".
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 951"בית התותחן" מרכז לתרבות חינוך והנצחה לחיילי חיל התותחנים, זכרון יעקב06/08/2003
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1053גבעת חן הירוקה - בנימינה21/07/2008
שומרון, בנימינה-גבעת עדהבקשה ועדה מקומית533/ 33/ 13פלאפון - פרטנר
בקשה ועדה מקומית528/ 33/ 13חב' פלאפון תקשורת בע"מ