ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 338 מתאריך 02/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 101ערר על דחית בקשה לתוכנית למצב סופי
עירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 058ערר על החלטה למתן היתר
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 100ערר על דחית בקשה ללגליזציה לתוספת שטח בניה על גג בנין קיים
שומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 099ערר על דחית בקשה לתוספת למבנה קיים
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 100/ 3ערר על דחית בקשה לסגירת מרפסות ולגליזציה לשינויים