ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מס' 2002009 מתאריך 19/11/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתג/ ד/ 991/ גדרך פרברית מהירה עוקף קריות.08/06/2005
שומרון, אור עקיבאתוכניתש/ 491/ גמע"ר אור עקיבא.04/11/2009
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1057שכונת רמז הצעירה, זכרון יעקב
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1269מחסנים חקלאיים, במחוז חיפה
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 9תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - טורבינת גז אלון תבור.10/02/2003
תוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 3תמא משולבת לבניה פיתוח וקליטת עליה-א/3/16 איתור,הקמת תח' תלוק ואז' מנוחה כביש619/01/2003
תוכניתתמא/ 31/ א/ 12/ 1תמ"א משולבת לבניה לפיתוח ולקליטת עליה-שינוי מס'1 לקטע 12-איתור תחנת תדלוק19/01/2003
עמק חפר, בת חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 4דרך מס' 5714 בחציית דרך מס' 6(בת חפר)10/02/2003