ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'

מס' 2003009 מתאריך 25/06/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתטב/ 197שכונת בסמת טבעון.
מנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ 266שינוי יעוד קרקע מחקלאי לאזור נופש, עין עירון.
מנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 291מחצבת "ברקאי".
מנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 191תואי דרך לאום אל קוטוף ולחריש.
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 170אתר סילוק פסולת "רקפות" אלונה. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 120/ גאום אל קוטוף - הרחבת שטח הכפר באזור הדרומי.
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 388תכנית דרך שירות בחלקות 23,21 בגוש 20324, שכונת עין אברהים.
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 462שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרכים ושטח למבני ציבור.
עירון, ערערהתוכניתמ/ 159חור סאקר
קרית טבעוןתוכניתטב/ 89קביעת אופן חלוקה ואיחוד של מגרשי בניה, מס' בתים ויח"ד על כל מגרש. (גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 119המשך רח' הלילך, קרית טבעון. (גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 129תוספת קומה במרכז אזרחי / מסחרי קרית טבעון. (גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 178שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח למגורים, ק. חרושת
קרית טבעוןתוכניתטב/ 88אופן חישוב שטח בניה למגורים (גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 116פנסיון גבעת חן, קרית טבעון. (גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 195הרחבת מגרש מגורים, רח' העליה 17, קרית טבעון.
קרית טבעוןתוכניתטב/ 145דרך גישה לבית ספר רימונים. (גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 135שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים, קרית טבעון. (גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 84שנוי יעוד ממגורים לבנין צבורי (גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 154הרחבת קו רשות הדרך כביש מס' 75 , באזור צומת הבוניםקרית טבעון.
קרית טבעוןתוכניתטב/ 172בית ספר שקד
קרית טבעוןתוכניתטב/ 152המשך כביש 11 בקרית חרושת, קרית טבעון. (גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 200הסדרת כביש רמת טבעון - צומת בסמת טבעון.
קרית טבעוןתוכניתג/ 791/ אתחנת תדלוק קיימת - קרית חרושת .
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 649שכונת מגורים בפרדס חנה בגושים 10109 , 10111 .
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 661פז גבעת עדה, תחנת תדלוק ושירותי דרך.
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 451שינוי תואי דרך מס' 71.08/01/2004
חוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ הקיבוץ שדות ים.11/07/2012
קרית טבעוןתוכניתטב/ 22שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למבנה ציבורי בגוף.
קרית טבעוןתוכניתטב/ 27/ אבנוי ברחוב השקדים 5-19 קרית טבעון.
קרית טבעוןתוכניתטב/ 61קרית עמל המזרחית ( גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 69סילוק שופכי אגן הביוב המערבי ( גניזה ).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 70חיבור חלקה 195-250 לביוב קרית טבעון ( גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 80יעוד שטחים לבניני ציבור דרכי גישה ושטח חניה ( גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 81יעוד שטחים לתחנת תדלוק ושטח ציבורי פתוח (גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 51/ ארחוב יגאל אלון ( גניזה).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 45שינוי יעוד מאזור מגוריך מעורב למסחר ( גניזה ).
קרית טבעוןתוכניתטב/ 31שינוי יעוד ברחוב הצפרנים ( גניזה )
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 296תכנית חל' מס' 359 בגוש 10105 פרדס חנה ( גניזה ).
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 597/ בשינוי יעוד קרקע ממסחר למגורים זכרון - יעקב.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 350בניה תכנון ערים גבעת נילי ( אום - א - שוף ).
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 393בניה - משק " מגל ".
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 569תוכנית מתאר כפר קרע.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 678מחצבה לאבני גויל וחצץ " יעקב ריינר" - בואדי ערה.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 762תוכנית חפאג/ 762
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 837כביש גישה לאום אל קוטוף.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1055/ אשינוי יעוד שטח מחקלאי למגורים בגוש 12124 בכפר - קרע.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1067מסגד באקה אל גרביה נסגר ב - 17.04.1983.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 875אתר לבניני ציבור ערערה.
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 938שכונה צפון מערבית בנימינה.17/12/2008
חוף הכרמלתוכניתחכ/ 340שמורת טבע חוף גלים29/08/2010
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 802כביש עוקף
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 595גן ילדים ומוסד דת אלמידאן, אום אל פחם09/03/2004
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 507הקטנת שטח לחניה ציבורית לצורך הגדלת שטח למגורים, באקה אל גרבייה08/01/2004
עירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 581הרחבת אזור מגורים - שינוי יעוד - כפר מושירפה - אלביאדה
קרית אתאתוכניתכ/ 386שנוי יעוד מאזור "תכנון מפורט" לאזור מגורים א'
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1003/ ארמת הנדיב12/01/2006
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1071כביש חוצה בנימינה מס' 652 - רח' השושנה12/01/2006
חוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ ומתקן טיהור שפכים מעין צבי17/01/2005
קרית אתאתוכניתכ/ 417שינוי יעוד מאזור לתכנון מפורט לאזור מגורים א' קרית בנימין
חוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12/ חהסדרת שטחים, שימושים, הוראות וזכויות בנייה בנחלות ובשטחי ציבור, מושב מגדים30/04/2007
חוף הכרמל, כרם מהר"לבקשה ועדה מקומית94/ 31 / 13חיון משה
עירון, כפר קרעבקשה ועדה מקומית304/ 35/ 13מועצה מקומית כפר קרע
חוף הכרמלבקשה ועדה מקומית93/ 31/ 13ימין אורד
תוכניתחפאג/ 602שינוי יעוד לשם הקמת מפעל ליטוש יהלומים, ערערה
תוכניתמ/ 10/ דמרכז תעשייה אזורי הרחבה מנשה
תוכניתמ/ 10/ גמרכז תעשייה מנשה