ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'

מס' 2003016 מתאריך 01/10/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חדרהתוכניתחד/ 526בינוי ותכנון על חלקה 112 בגוש 10036 (ניזה).
חדרהתוכניתחד/ 494שטח לבנינים צבוריים בגוש 10572 חלקה 181 גבעת אולגה (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתמ/ 188תחנת תדלוק מאור. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשה, שער מנשהתוכניתמ/ 119תכנית מפורטת לבית החולים הפסיכיאטרי שער מנשה (גניזה)
מנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 219מטווח המועצה האזורית מנשה. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 215קביעת הוראות בניה להקמת בריכות שחיה פרטיות. (גניזה)
מנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ 284שינוי גבולות מגרש 130 במושב עין עירון.01/04/2004
מנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 213מגורים בגן השומרון. (גניזה)
מנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמ/ 102/ באזור תעשיה תע"ל - קבוץ משמרות.
מנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 231/ אתשתיות להרחבת מושב עמיקם.04/09/2007
עירון, בסמ"התוכניתמ/ 207עין אל סהלה. (גניזה).
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 128שכונת ואדי אל פש, דלית אל כרמל.
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 127שינוי תואי דרך ראשית בעוספיה (גניזה).
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 126אזור למתקנים הנדסיים עוספיא (גניזה)
חדרהתוכניתחד/ 689בנוי בחל' 451 גוש 10035 . (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 599"אזור נופש חדרה" הרחבה. (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 788פומרוץ יהושע, שנוי יעוד קרקע גוש 10016 חל' 180 (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 759/ אתכנית בחל' 300 גוש 10032 . (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 847כפר נופש בחל' 9 גוש 10584 דרום חדרה. (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 567אחים לוי בע"מ. (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 675המוסד לביטוח לאומי גוש 10036 חלק 309 . (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 775גוש 10016 חל' 132 , 178 . (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 596דרך המחברת את רח' הגיבורים עם שד' אבינועם. (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 782/ גזור מגורים חל' 142 גוש 10016 פינת רחובות אוסישקין גרינבויים (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 613סמטת בתאן. (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 773/ בהמשך רח' פק"א ממזרח לרח' הנרייטה סולד. (גניזה)?
חדרהתוכניתחד/ 831אזור תעשיה חדש בין נחל חדרה ומכון טהור שפכים. (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 412בנוי בטס מרח' רוטשילד בין שגד' הרברט סמואל לרח' הנשיא. (גניזה)
חדרהתוכניתחד/ 822אתר לסלוק אשפה ופסולת גוש 10583 חל' 52 , 53 . (גניזה)
חדרהתוכניתחד/ 800שינוי יעוד שטחים חקלאיים במרחב תכנון חדרה. (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 610תכנית בנוי ברח' ז'בוטינסקי. (גניזה).
חדרהתוכניתחד/ 630חל' 85 גוש 10032 . (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמ/ 15בית קברות בקיבוץ מצר. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 46שינוי קו בנין לאורך משבצת גן השומרון. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ 7בית הקברות כפר גליקסון. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 17דרך למחצבות "ורד" בע"מ. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקתוכניתמ/ 99/ אתכנית מפורטת שדה יצחק. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 10/ הגרנות. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 60כביש גלעד ברקאי. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 3תכניות המועצה האזורית מנשה. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ 103תכנית הרחבת תחום בינוי כפר מייסר. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 14בית קברות להבות חביבה. (גניזה).
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 34מכון כרכור.
קציר חריש, חריש-קציר, קצירתוכניתמ/ 133כביש קציר רוחן.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 675שינוי יעוד חלקות 38, 40 בגוש 17151.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1042מערב צפון - עוספיא.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1044מרכז הכפר - עוספיא.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 907שינוי יעוד לנופש ולמגורים בעוספיא.
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1034סטלה כרמל, שינוי לתוכנית מתאר, עוספיה.
זבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 26/ זהרחבת שטחי מגורים ברמת יוחנן08/06/2005
חדרהתוכניתחד/ 493/ אקרית איתרי חדרה
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית991/ 17/ 13שמוש חורג לפארק תעשייה.