ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'

מס' 2004006 מתאריך 17/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתבע/ 716כביש נצרת - שפרעם (מס' 244) קטע עוקף שפרעם
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 539"אחוזת פנורמה".12/12/2006
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1053גבעת חן הירוקה - בנימינה21/07/2008
חיפהתוכניתחפ/ 2125מכללת וויצו במושבה הגרמנית06/07/2004
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1060שינוי יעוד מאתר לבניני ציבור לשטח ציבורי משולב23/06/2005
חיפהתוכניתחפ/ 2161ביטול חובת שני בניינים, שינוי קווי בניין, הוספת יעוד מסחר ותגבור זכויות בנייה27/11/2007
חיפהתוכניתחפ/ 2162"מחנה זאב"22/12/2011
חיפהתוכניתחפ/ 1754/ אחיבור רחובות אופיר - טובים בחוף שמן18/11/2008
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 241/ והסדרת מתחם מגורים ברח' המרווה בבנימינה27/02/2006
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1149איחוד וחלוקה והקצאת שטחים לצורך הרחבת בית הספר החיטה חטיבה צעירה17/04/2005
חיפהתוכניתחפ/ 2175שינוי בגוש 10827 חלקה 2 - מקבץ דיור29/03/2005