ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004008 מתאריך 15/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקתוכניתמ/ 247שדה יצחק.25/01/2006
קרית אתאתוכניתכ/ 155/ גפארק התעשיה - קרית אתא23/11/2005
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 334/ טשינוי בגובה מבנה, מספר קומות ומספר יח"ד.03/03/2005
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 1028התחדשות מתחם החשמונאים - פרדס חנה27/03/2006
גלילית - מחוז חיפה, מורדות הכרמל, טירת כרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחפאג/ 1267/ מכ/ 658שמורת טבע כלח גלים הרחבה30/12/2004