ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'

מס' 2005007 מתאריך 30/03/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהתוכניתחפ/ 719א. תירוש - שנוי תואי שביל הגובל עם חלקה 232 / 1080821/06/1948
קריות, קרית מוצקיןתוכניתק/ 324/ אהמשך רח' יגאל אלון והרחבת רח' חיבת ציון, קרית מוצקין24/09/2009
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ מק/ 252תחנת תידלוק מחרז, דאלית אל כרמל.
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 340/ גגני סלע עליון, מורדות תל-חנן13/10/2009
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 663מרכז ספורט עירוני בשכונה הדרומית, טירת הכרמל
חיפהתוכניתחפ/ 1842/ בשימור מבנה קיים והנחיות לבניה חדשה רח' התשבי 13022/10/2009
זבולוןתוכניתזב/ 202מרכז להדרכת נהיגה17/09/2008
חיפהתוכניתחפ/ 1438/ דמגורים ברח' טבנקין 19, גוש 11211 חלקה 1522/05/2008
חיפהתוכניתחפ/ 2252מתחם מגורים מיוחד ברח' יערות
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 257/ אשינוי יעוד שטח מחקלאי למגורים, עוספיה20/11/2006
חיפהתוכניתחפ/ 1541/ אשינוי מאזור מגורים א' לשצ"פ ולאזור מגורים ב' מיוחד03/06/2009
מנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית79/ 15/ 13מפעל גלעם - גוש 10086 חל' 19
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 252תחנת תדלוק מחרז - דאלית אלכרמל29/12/2005