ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 2005012 מתאריך 10/03/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 025/ 3ערר על החלטה למתן היתר בנייה לחומת בלוקים
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 029/ 3ערר על דחיית התנגדות לבקשת היתר בנייה
חוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 047/ 3ערר על החלטת הוועדה לאשר בתנאים בקשה להיתר בנייה
קריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 053/ 3דחיית בקשה לשימוש חורג ביחידה כעסק ולבניית תוספת
שומרון, אור עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 305/ 3מבני תעשיה
שומרון, פוריידיסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 279/ 3מתן רישוי לחניה