ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'

מס' 2006007 מתאריך 26/04/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 782חוף ג'יסר אל זרקא ( חכ/ 278)
שומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 782/ אגן לאומי ושמורת טבע בחוף ג'סר אזרקא21/01/2010
עירון, כפר קרעתוכניתענ/ 676התווית דרך מס' 61 - כפר קרע09/04/2008
מנשה-אלונה, מנשה, מגלתוכניתמ/ 336קיבוץ מגל19/06/2006
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 663/ אהקצאת שטחים למתקני הנדסה, תשתיות ושטחים לצרכי ציבור, טירת כרמל10/03/2008
קריות, קרית יםתוכניתק/ 165/ ג"שכונת נווה חוף", קרית ים
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית2 - 987/ 17/ 13חברת נמלי ישראל - חפירה ימית
זבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 213תכנון השטחים ממזרח לכפר ביאליק