ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'

מס' 2006008 מתאריך 10/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהתוכניתחפ/ 1289חניון בגן בנימין
חיפהתוכניתחפ/ 1159/ אהשהיית תכניות ת"ע בין גן אליהו ועין-הים
חיפהתוכניתחפ/ 1291חיפה, תחנת דלק - איזור הקישון גוש 10877
חיפהתוכניתחפ/ 1081/ השיפור רוחת הדיור ע" י תוספת בניה בשכון ברח' דובנוב8, 10, 12
חיפהתוכניתחפ/ 1110/ בבית רעות בשדרות הצבי, חיפה
חיפהתוכניתחפ/ 952תיקון לתוכנית ת"ע 792 - קרית חיים המזרחית.
תוכניתחפ/ 1081/ דשיפור רווחת הדיור ע"י תוספת בניה בשיכון ברחוב דובנוב - 7.
חיפהתוכניתחפ/ 1151/ נ"בקביעת שטח הבניה המותר למגורים נוה - דוד.
חיפהתוכניתחפ/ 1219/ בהשהיית תוכניות תכנון עיר באחוזה.
חיפהתוכניתחפ/ 1219/ את.ע. השהיית ת.ע. ברושמיה עליונה, אחוזה דרומית ומנחול מנורה.
חיפהתוכניתחפ/ 1334/ אשדה תעופה - חיפה.
חיפהתוכניתחפ/ 1192ת.ב.ע. - רחוב הנביאים , רחוב יונה / חיפה.
חיפהתוכניתחפ/ 1189ב.ע., בנוי חלקה 96 בגוש: 10878 וחלקות 142 - 143 בגוש 10872 גבורים, וכפר יוסף.
חיפהתוכניתחפ/ 1188תוכנית מתאר, מעונות בהמשך רחוב הבכורים.
חיפהתוכניתחפ/ 1289/ אבניה, חניון בגן בנימין.
חיפהתוכניתחפ/ 1335/ בקרית שמואל שינוי ובינוי.
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 609מרכז מסחרי - עין אבראהים20/11/2006
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .תוכניתחפאג/ 322/ גאיזור תעשיה קיסריה, שלב א-ב.05/06/2007
מנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 333תיקון זכויות הבניה בנחלה
קרית אתאתוכניתכ/ 339/ אהקטנת שטח דרך בתחום חל' 2, 3 בגוש 11599, אזור תעשיה
חוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ חמרכז ספורט ימי, ספורט ונופש, שדות ים26/12/2007
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 257/ אשינוי יעוד שטח מחקלאי למגורים, עוספיה20/11/2006
שומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית530/ 33/ 13בונשטיין יחזקאל, זכרון יעקב
עירון, ערערהתוכניתענ/ 878מסחר ומשרדים בערערה
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1220שנוי יעוד משצ"פ למגורים ברחוב הרקפת בבנימינה28/02/2008
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 811שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ומסחר, באקה אל גרבייה12/01/2009
חדרהתוכניתחד/ 848/ טשינוי הוראות בניה למבנה קיים05/06/2007
שומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית1 - 529/ 33/ 13אשר גרף - סככה חקלאית ובית קרור
חיפהתוכניתחפ/ 229/ י/ 4חישוב שטחי שירות למגורים
חיפהתוכניתחפ/ 1604/ ישינוי במעמד דירות הנכים ברח' זינגר 15-13, רמת אדי
שומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ 1072הפשרת מגרש בניה למגורים משצ"פ
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 509/ בהסדרת בינוי במבנים קיימים ברח' מעלה הרימון, נשר20/03/2008