ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מס' 2006009 מתאריך 20/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז-חיפה(1)נושאים כלליים
קרית אתאתוכניתכ/ 256/ א"גבעת אלונים" קרית אתא04/09/2006
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה16/08/2007
תוכניתתמא/ 3/ 87גריעת דרך אזורית בסביון18/12/2006