ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מס' 2006015 מתאריך 24/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ הקיבוץ שדות ים.11/07/2012
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .תוכניתחפאג/ 1281מתחם הגולף - קיסריה
חוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 26/ המוסד חינוכי ימין אורד07/10/2010
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .תוכניתחפאג/ 1199/ אמרכז מסחרי ומשרדים באזור התעשיה קיסריה
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1319/ אתחנת תדלוק ושירותי דרך, כביש 70
תוכניתתמא/ 38/ 1/ אתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - שינוי מס' 116/08/2007
תוכניתתמא/ 22/ 6תכנית מתאר ארצית ליער ויעור - הארכת תקופת המעבר להכנת תכניות מפורטות ליערות26/04/2007