ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'

מס' 2006017 מתאריך 25/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 432גבעת זמארין, זכרון יעקב. (גניזה).
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 252גן ציבורי בכפר חסידים ( גניזה ).
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .תוכניתחפאג/ 322/ גאיזור תעשיה קיסריה, שלב א-ב.05/06/2007
גלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה, קיסריה .תוכניתחפאג/ 1256/ א/ חכ/ 263/ אשכונה 13 - קיסריה
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 725שינוי הוראות בנייה למגרש 21, 20 בגוש 10687 הרח' מעלה נוף, טירת הכרמל
חוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 22/ יאבריכת עין איילה 405/06/2008
קרית אתאתוכניתכ/ 444תחנת תדלוק בכניסה לקרית אתא
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 792/ אמתחם המייסדים - המגינים זכרון יעקב
שומרון, פוריידיסבקשה ועדה מקומית589/ 33/ 13מראענה איהאב - מחסן חקלאי