ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מס' 2006019 מתאריך 21/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית - מחוז חיפה, חיפה, קריות, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחפאג/ ד/ 1249הרחבת רצועת מסילת ברזל חיפה - נהריה13/05/2007
גלילית - מחוז חיפה, זבולון, חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1200/ במתחם בתי זיקוק לנפט מפרץ חיפה
קרית טבעוןתוכניתטב/ 243שטח למסחר במרכז קרית עמל
חיפהבקשה ועדה מקומית5067/ 18/ 13כסאברי יעקוב, תוספת 4 קומות, רח' עבאס
חדרהתוכניתתתל/ 25/ 20הפרדה מפלסית חדרה (ירידה מכביש 65)02/05/2007
תוכניתתמא/ 23/ א/ 3תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי אתרי תחזוקה ותפעול למערכת הסעת המונים26/04/2007