ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה

מס' 2007022 מתאריך 03/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף הכרמל, בית חנניהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 022/ 3מתן תוקף לתכנית חכ/מק19/י
חוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 023/ 3בקשה לאישור תכנית חכ/מק/35/י"ב
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 031/ 3תוספת בניה בעלית גג
קרית אתאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 033/ 3תוספת 3 יח"ד ב- 2 קומות
חיפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 064/ 3פסילת בקשה ללגליזציה לקירוי מרפסת