ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'

מס' 2007012 מתאריך 17/10/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהתוכניתחפ/ 1169/ אמלון באדמות משפ' כיאט ברח' יפה נוף.
חוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 517תחנת רכבת עתלית.
גלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, עתליתתוכניתחפאג/ 304עתלית " ב".
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 983" כרמל כימיקלים" - עתלית.
חוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ ההתווית דרך גישה למושב עופר
חוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ חנחלות מיועדות 18, 91, 9208/11/2010
חוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 456איחוד וחלוקה בגוש 10561 חל' 43, 45, 69
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1089שינוי יעוד הקרקע משצ"פ לשב"צ במקום בו קיים מקלט בגן ציבורי.26/12/2007
זבולוןתוכניתזב/ 194הרחבת מכון לטיהור שפכים איגוד ערים אזור חיפה - ביוב
חוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ והגדלת שטח נחלה מס' 59, מושב עופר
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 710שינוי בהוראות בניה - יעודים ושטחים, רח' העצמאות טירת הכרמל26/06/2011
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1220שנוי יעוד משצ"פ למגורים ברחוב הרקפת בבנימינה28/02/2008
מורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 393/ דהרחבת שטחי ציבור ברחוב בני תורה רכסים.07/01/2010
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 820שינוי יעוד קרקע ממגורים א' למגורים משולב במסחר, אום אל פחם
חיפהתוכניתחפ/ 1301/ השינוי יעוד חלק מחלקה 57 בגוש 11212 בנוה יוסף לאזור מגורים מיוחד08/01/2009
קרית אתאתוכניתכ/ 477מגורי חן מקור ברוך ורח' העצמאות13/10/2009
חיפהבקשה ועדה מקומית5083/ 18/ 13חניון תת קרקעי - אלון גלולבל בע"מ
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית010/ 35/ 17/ 13בית בד - כבהה מוחמד, ברטעה
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית013/ 35/ 17/ 13הסבת לול - אגבארייה מוחמד ואחמד
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית012/ 35/ 17/ 13אגבאריה זכריה, למגורים
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית011/ 35/ 17/ 13בניין מגורים, משפ' אגבארייה חאלד