ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'

מס' 2008002 מתאריך 23/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית אתאתוכניתכ/ 339/ אהקטנת שטח דרך בתחום חל' 2, 3 בגוש 11599, אזור תעשיה
חוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 22/ יאבריכת עין איילה 405/06/2008
קריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 219/ אשינוי זכויות בניה ברח' דן 39, ק. ביאליק
עירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 620תחנת תדלוק - זלפה24/12/2009
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית1022/ 17/ 13מסדר הכרמליטים - מוחרקה
שומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית591/ 33/ 13משק דור - און אמיר ובנו, סככה חקלאית מוצעת
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 1241שינוי הוראות בניה בגוש 10142 חל' 96, פרדס חנה-כרכור
חדרהתוכניתחד/ 1192/ אשימוש חורג למסחר קמעונאי באיזור מע"ר מגורים ברח' רוטשילד06/07/2009
שומרון, פוריידיסתוכניתש/ 1352חלוקה חדשה בדרום מזרח פרדיס
שומרון, פוריידיסתוכניתש/ 1316יצירת נגישות למבנים בשטח - פרדיס